Mensen met een psychische kwetsbaarheid een gezicht
en een plek geven in onze samenleving

Psychopathologie is de basis van Craeck training & coaching

Vanuit de psychopathologie kan ik verbinding maken met diverse andere onderwerpen zoals dementie,
verstandelijke beperking, suïcide preventie, omgaan met emoties, onbegrepen gedrag en communicatie.

Ik werk vanuit het gedachtegoed van herstelondersteunende zorg, presentie en maak gebruik van technieken vanuit NLP.
Dit alles om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deelnemers,
zodat zij cliënten beter kunnen ondersteunen in hun herstelprocessen.

Daarnaast bied ik coachingstrajecten aan voor individuele deelnemers en teams die willen reflecteren op hun professioneel functioneren. Ik bied handvatten aan om eigen ontwikkeling te bevorderen en samenwerking binnen een team te verbeteren wat een positieve invloed heeft op het ondersteunen en begeleiden van cliënten.

Ik richt me op GGZ instellingen, verpleeg en verzorgingshuizen, wijkteams, welzijnsorganisaties en gemeentes die te maken hebben of werken met cliënten met een GGZ achtergrond.

Elseline Kraak, trainer/intervisor/coach

Wil je meer weten? Neem contact met mij op.

De mogelijkheid schuilt niet in het ontwikkelen van nieuwe ideeën maar in het ontsnappen aan de oude....