Volgens de cijfers van het CBS hebben in 2018 hebben 1829 zichzelf gedood. Dit waren 1176 mannen en 653 vrouwen. Ondanks dat dit aantal is gedaald ten opzichte van 2017,  zijn het er nog steeds veel te veel.
Veel mensen worden (zijdelings) geconfronteerd of betrokken bij een zelfdoding van iemand. Gelukkig is er steeds minder taboe om erover te praten. 113-Online heeft hier een belangrijke rol in gespeeld.
Bij mensen met een psychische kwetsbaarheid komt zelfdoding meer voor dan bij mensen zonder psychische kwetsbaarheid. Dat betekent dat mensen die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid hier ook relatief meer mee te maken hebben.
“Wanneer iemand er veel over praat , doet hij het niet”. Een uitspraak die ik regelmatig terug hoor in mijn training. “Of je moet je juist zorgen maken over iemand die er niet veel over zegt”.

Tijdens de training wordt het suïcidale proces uitgelegd en waarom je het steeds serieus moet blijven nemen wanneer iemand voor de zoveelste keer aangeeft niet meer te willen leven.
Welke vragen kan je stellen en hoe zorg je ervoor dat je jezelf dwingt deze vragen ook echt te stellen? Hoe doe je dat?
Wat kunnen de signalen zijn bij iemand die bezig is met de gedachte aan zelfdoding en hoe maak je een inschatting over hoe concreet het is en wie schakel je dan in?
Allemaal onderwerpen die langs komen in de training.  Er wordt geoefend met elkaar of met een acteur naar aanleiding van casuïstiek die ingebracht wordt door de deelnemers.