Herstelondersteuning.

“Het is vertrouwen.
Dat iemand meer is dan een diagnose.
Meer kan.
Het is hoop.
Het is geloven in de persoon.
Het is oprecht om iemand geven en zeggen “ik wil jou leren kennen, ik wil ontdekken wat jouw dromen zijn, ik wil er met jou achteraan”.

uit Herstelondersteuning van kans naar realiteit.

Herstel betekent in deze context geen genezing maar hoe iemand om gaat met zijn psychische kwetsbaarheid, hoe dit een plek krijgt  in het leven en wat er nodig is om weer een bevredigend en zinvol leven op te bouwen.  De persoon krijgt weer de regie over eigen leven door hier actief mee bezig te zijn. Herstel is het proces van de persoon zelf en het is een proces van vallen en opstaan.  Als begeleider kan je een belangrijke ondersteuner zijn en het vraagt van jou als begeleider specifiekere vaardigheden zoals present aanwezig zijn, hoop en optimisme uitstralen en erkennen en herkennen van de eigen kracht van de cliënt.