Wanneer iemand de ziekte dementie krijgt , kunnen er psychische klachten en/of onbegrepen gedrag ontstaan.  Iemand met een psychische kwetsbaarheid kan de ziekte dementie krijgen.

Samen met een collega trainer, Margriet Lem-Seijsener,  heb ik de training “Omgaan met onbegrepen gedrag bij kwetsbare ouderen” ontwikkeld.

Het doel van de training is dat deelnemers, na het volgen van deze training, een betere inschatting kunnen maken van de mogelijke achtergronden/ziekten van de cliënt en handvatten hebben hoe ze zo goed mogelijk kunnen omgaan met een cliënt die te maken heeft met dementie/psychiatrie en onbegrepen gedrag. We richten ons op de mens achter de diagnose. Wie is deze mens, wat heeft hij meegemaakt in zijn leven, welke mensen zijn belangrijk voor hem, wat staat er in zijn huidige leven op het spel.

Deze training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met mensen die dementerend zijn. 

Aan deze 3-daagse training kunnen maximaal 12 personen deelnemen en vindt plaats met tussenpozen van 2 tot 3 weken.  
Na deze training bestaat de mogelijkheid voor een verdere verdieping in onderwerpen als suïcide preventie, methodisch werken of reflecteren met behulp van de reflectietool.

Opbouw van de training:

Dag 1 staat in het teken van dementie.
Dementie is veel meer dan geheugenverlies, er zijn zelfs vormen van dementie waarbij het geheugenverlies pas veel later in het ziekteproces optreedt. Deze dag gaan we in op wat dementie is en welke verschillende ziektebeelden, met hun specifieke kenmerken, eraan ten grondslag kunnen liggen. We kijken naar de invloed van het ouder wordende en beschadigde brein en gebruiken hiervoor het gedachtegoed van Anneke van de Plaats. 

Dag 2 behandelen we psychische klachten.
Het hebben van een psychische kwetsbaarheid heeft invloed op de manier waarop iemand zijn leven vormgeeft. Er zijn ouderen die hier al langdurig mee kampen en er zijn ook ouderen die op latere leeftijd een psychische kwetsbaarheid ontwikkelen. Wanneer iemand daarnaast ook een vorm van dementie krijgt, dan kan dit de psychische kwetsbaarheid versterken omdat men steeds meer vanuit het onderbrein gaat reageren. Iemand met een vorm van dementie kan ook last krijgen van psychische symptomen zoals wanen en depressie.

Dag 3 gaat over communicatie.
Mensen met dementie en mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid hebben vaak een extra gevoeligheid rondom communicatie. Dit kan vanuit hun ziektebeeld veroorzaakt worden, vanuit hun (vaak langdurige) hulpverlening ervaringen of het stigma dat dementie/psychiatrische kwetsbaarheid met zich mee brengt. Tijdens dit blok maken we gebruik van de video interventie methode, het communicatiemodel NLP  en werken we aan de hand van, door cursisten, ingebrachte casuïstiek. Tijdens deze dag  wordt er samen gewerkt met een trainingsacteur.