Neuro Linguïstisch Programmeren.

NLP helpt bij het bewust worden van je eigen onbewuste patronen. De vraag die terugkeert is: hoe doe jij de dingen zoals je ze doet.
Door de NLP-technieken te leren toepassen, zoals rapport, herkaderen, gebruik te maken van het communicatie model en logische niveaus, kan je je eigen manier van doen en denken begrijpen en positief veranderen.
Een aantal NLP vooronderstellingen zoals “perceptie is projectie”, “de betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt”, “je kan de ander niet veranderen, je kan alleen jezelf veranderen” en “elk gedrag heeft een positieve intentie”, helpen om meer inzicht te krijgen in hoe je je verder kan ontwikkelen op het gebied communicatie. 

“De grootste klus is je realiseren dat wat je ziet, altijd maar een beeld van de wereld is”     René Gude

In 2015 maakte ik kennis met NLP. Ik wilde mezelf persoonlijk ontwikkelen op het gebied van communicatie en ben begonnen met de NLP-practitioner training.
Na de Practitioner ben ik doorgegaan voor de Master training en heb vervolgens de trainers opleiding gedaan.
Mijn trainingen zijn sindsdien positief beïnvloed door NLP. Zo gebruik ik regelmatig het communicatiemodel, maak ik gebruik van het onderbewuste, let ik veel op taalgebruik en geef hier ook feedback op. Dit werkt inspirerend bij de deelnemers omdat dit een andere manier van kijken naar de ander stimuleert, een positiever gevoel geeft en de eigen regie vergroot.