Mensen met een psychische kwetsbaarheid een gezicht
en een plek geven in onze samenleving

Ik ben Elseline Kraak. Ik geef trainingen en coaching aan medewerkers binnen de GGZ
en aan medewerkers die vanuit een andere functie mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunen en begeleiden. Door middel van het geven van trainingen ondersteun ik teams en individuele medewerkers bij hun werkzaamheden.  Met coaching en intervisie gaan we verder op zoek naar antwoorden. Centrale vragen zijn: wie en wat zie je. Wat is het verhaal van degene die je begeleid en hoe kan je vanuit een presente en herstel ondersteunende manier ondersteunen en begeleiden. Ik richt mij op de mens achter de diagnose, op wat iemand wel kan en waar krachten liggen, waar psychische kwetsbaarheden zijn
en hoe je daar als medewerkers zo goed mogelijk bij aan kan sluiten.

Sinds 1983 ben ik werkzaam in de GGZ. Ik ben begonnen als begeleider en heb samen gewerkt met cliënten in de langdurige zorg, kinder/jeugd en ouderenpsychiatrie. Daarnaast heb ik diverse sociale vaardigheids- trainingen gegeven aan cliënten en ben ik met ze op zoek gegaan naar een voor hun zinvolle dag invulling.
Voor medewerkers van een activeringslocatie heb ik een scholingsprogramma, intervisie en coaching geïntroduceerd.
Ik heb leiding gegeven aan het opzetten van een woonlocatie voor jongeren met een psychisch kwetsbaarheid.
Sinds 2011 houd ik me permanent bezig met het geven van trainingen en het begeleiden van intervisie.
Daarbij richt ik mij sinds 4 jaar volledig op het trainen en coachen van medewerkers binnen de GGZ en ketenpartners.

Elseline Kraak, trainer/intervisor/coach

Wil je meer weten? Neem contact met mij op.

De mogelijkheid schuilt niet in het ontwikkelen van nieuwe ideeën maar in het ontsnappen aan de oude....