Het is niet altijd even makkelijk om patronen in een team te veranderen terwijl er wel oprechte intentie is om dit te doen.
Als medewerker ben je gewend in een team te werken. Inmiddels weet ieder ook dat werken in een team veel flexibiliteit vraagt. Flexibiliteit van jezelf en van je teamgenoten.
Vragen als “hoe houden we onze eigen koers als team, hoe werken we samen met cliënten, hoe gaan we om met wat de organisatie van ons vraagt en wat kunnen wij als team” komen vast bekend voor.
Intervisie is een manier om bewust te worden van eigen knelpunten tijdens het werk en de daarbij horende emoties. Dit gebeurt door het inbrengen van eigen casuïstiek en leervragen. Het stellen van verdiepende vragen en het geven van adviezen aan de inbrenger wordt de inbrenger zich bewust van zijn eigen invloed. Dit helpt om anders naar de situatie te kijken en van daaruit te handelen. Ondersteunend hierbij zijn diverse intervisie modellen, die ik aanbied en gebruik tijdens het begeleiden van intervisie bijeenkomsten.