Tijdens de training psychopathologie worden verschillende psychische kwetsbaarheden omschreven en besproken.
Onderwerpen die in de training aan de orde kunnen komen zijn; psychose, schizofrenie, depressie, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en autisme.
Het doel van de training is dat je je kennis en vaardigheden vergroot en dit kan toepassen in het contact en begeleiden van cliënten.

De nadruk ligt niet op de stoornissen of diagnose maar op kwetsbaarheden die mensen door hun psychische ziekte ervaren. Elke cliënt is anders en bij ieder uit de psychische kwetsbaarheid zich  op een andere manier.

Wat zie je, wat merk je en wat hoor je je cliënt vertellen, waar komt iemand vandaan en waar wil iemand naar toe?
Wat kan je wel doen en wat is beter om even niet te doen wanneer een cliënt last heeft of gehinderd wordt door zijn kwetsbaarheden?
We gaan op zoek naar hoe je op een zo gelijkwaardige en betrokken manier een cliënt kan ondersteunen in zijn herstelprocessen en wat dat voor jou als begeleider betekent.
Tijdens de training is er voldoende ruimte voor eigen casuïstiek ondersteund door theorie rondom psychiatrische kwetsbaarheden, actieve werkvormen, diverse communicatievormen en filmmateriaal.